A N U N Ț

Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere Șef serviciu Resurse Umane, gradul II, în cadrul Serviciului Resurse Umane, cu angajare pe durată determinată, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Concursul se desfăşoară în două etape:

Etapa I (eliminatorie) – selecţia dosarelor
data, 12.07.2018, ora 10:00, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, sala ”Protocol”.

Etapa a II-a,
Proba scrisă, considerată primă probă:
data, 20.07.2018, începând cu ora 10:00 sala ”Protocol”et. 2, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate)..
Proba interviu, a doua probă
data 25.07.2018, începând cu ora 10:00, sala ”Protocol”, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate).

Înscrierile se fac la sediul Operei Naţionale Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, Serviciul
resurse umane, contact e-mail onb@operanb.ro, tel: 021 3146980 / interior 2127 / 2148.
Dosarele se pot depune de la data de 28.06.2018 până la data de 11.07.2018, ora 16:00.

Mai multe detalii aici