Lohengrin

Richard Wagner

 
Libretul de Richard Wagner
Supratitrat da
Regie ȘTEFAN NEAGRĂU
Scenografie ADRIANA URMUZESCU
Maestru de cor STELIAN OLARIU
Mișcare scenică ILEANA NICULESCU
Coordonator artistic și lighting designer Arh. CĂTĂLIN IONESCU ARBORE
Distribuție  

Prima scenă lirică a țării implinește marți, 8 decembrie 2020, 99 de ani de la instituționalizare, iar anul aceasta îi invităm pe toți iubitorii muzicii clasice să sărbătorim online, de la ora 18:00, cu difuzarea premierei spectacolului de operă „Lohengrin” (2011), capodoperă semnată de Richard Wagner, regia aparținându-i maestrului Ștefan Neagrău, în cadrul proiectului intitulat #DordeONB din seria Opera online.

 

Distribuția din 6 septembrie 2011 

Dirijor: Cristian Mandeal 

 

Lohengrin: Johan Botha

Elsa: Emily Magee

Ortrud: Petra Lang

Telramund: Valentin Vasiliu

Regele: Marius Boloș

Heraldul: Vasile Chișiu

Gottfried: Robert Sandu

 

Patru nobili:

Narcis Brebeanu, Mihai Geambașu,

Dan Indricău, Filip Panait

 

Patru paji:

Tania Ruskova, Oana Jianu,

Zoica Șohterus, Florentina Picuș

 

Cu participarea Corului și Orchestrei Operei Naționale București

 

 

Spectacolul va fi transmis online pe site-ul instituției și pe canalul de Youtube al Operei Naționale București. Înregistrarea va fi accesibilă publicului doar pe durata difuzării spectacolului. 

 Sinopsis

Acţiunea se petrece la Antwerp, în prima jumătate a secolului al X-lea

Actul I
Scena I
Împăratul Germaniei, Henric Păsărarul, i-a întrunit pe nobilii Brabantului, în frunte cu Frederic Telramund şi soţia sa Ortrud. Regele le vorbeşte supuşilor săi despre războaiele pe care trebuie să le poarte pentru apărarea creştinătăţii şi-şi exprimă durerea ce o resimte văzând discordia care stăpâneşte ţinutul Brabantului. Telramund o acuză pe Elsa de uciderea fratelui său mai mic, ducele Gottfried îşi revendică sieşi şi soţiei sale dreptul la tronul Brabantului. Toţi cei de faţă şi împăratul însuşi sunt profund miraţi la auzul acestei grave acuzaţii aduse Elsei, acuzaţie pe care Frederic o susţine cu tărie. Împăratul decide atunci ca acuzata să fie adusă dinaintea tribunalului său.

Scena II
Elsa răspunde ca prin vis acuzaţiilor care îi sunt aduse. Într-un fel de extaz şi vorbind parcă cu sine însăşi, ea povesteşte viziunea pe care a avut-o de curând, aceea a unui cavaler într-o armură strălucitoare, venit să-i ia apărarea. Regele invocă “judecata lui Dumnezeu” care după tradiţie consideră că dreptatea aparţine întotdeauna învingătorului unei luptă.
Telramund, sosit ca acuzator, desfide pe toţi cei care vor avea curajul să apere cauza Elsei. Nimeni nu se prezintă. În sfârşit, după a treia chemare a crainicilor, în depărtare se zăreşte apropiindu-se un cavaler într-o barcă purtată de o lebădă.

Scena III
Cavalerul coboară la ţărm şi-şi ia rămas bun de la lebădă. Îl salută pe împărat şi se prezintă ca apărător al Elsei. El o roagă ca, după ce va ieşi învingător din această luptă, să devină soţia lui, insistând însă asupra faptului că nu va trebui niciodată să-l întrebe cine este şi de unde vine. Apoi Lohengrin îl provoacă pe Frederic şi-l învinge, fără a-i lua însă viaţa. Frederic şi Ortrud se retrag ruşinaţi, dar îndârjiţi, pe când Elsa, radiind de fericire, împreună cu întreaga mulţime îl aclamă pe învingător.

Actul II
Scena I
Frederic şi Ortrud complotează. Frederic, umilit de înfrângere, aruncă în obrazul soţiei sale cele mai grave acuze: ea l-a indus în eroare spunându-i că ar fi văzut-o pe Elsa înecându-şi fratele în lac, ea l-a instigat să se măsoare cu un ales al cerului, protector al celor nevinovaţi. Ortrud îşi explică însă planul: îi va strecura în sufletul Elsei îndoiala asupra ciudatului mister în care vrea să se înconjoare necunoscutul. Cavalerul cu lebădă nu este decât un intrus, altfel n-ar avea de ce să se teamă şi să-şi dea numele în vileag.

Scena II
Elsa visează la fericirea ei. Ortrud reuşeşte uşor să-i câştige mila, cerându-i îndurare şi, profitând de moment, insinuează că misteriosul iubit al Elsei ar putea într-o zi să o părăsească. Elsa respinge cu revoltă acest gând, dar cuvintele lui Ortrud i-au pătruns totuşi în suflet.

Scena III
Trompetele anunţă hotărârea împăratului: crainicul proclamă dizgraţia lui Telramund şi alungarea lui în afara imperiului, iar soţul Elsei este numit protector al Brabantului. Câţiva nobili comentează. Frederic se apropie pentru a le încuraja revolta.

Scena IV
Cortegiul nupţial al Elsei îşi face drum spre locul cununiei. În timpul ceremoniei, Ortrud îndrăzneşte să arunce cuvinte grele necunoscutului, cavalerul Lohengrin. Sosirea împăratului pune capăt scandalului.

Scena V
Frederic încearcă să spulbere încrederea generală în cavaler, cerându-i să-şi spună măcar numele. Lohengrin refuză. Credinţa Elsei este din nou pusă la grea încercare. Frederic se apropie atunci pe furiş de Elsa spunâdu-i că va veni în aceeaşi seară la ea pentru a o ajuta să afle taina necunoscutului. Logodnicul Elsei îl goneşte pe Telramund, după care, sub privirea ameninţătoare a lui Ortrud, tânăra pereche merge la căsătorie.

Actul III
Scena I
Camera nupţială. Cortegiul însoţeşte pe noii căsătoriţi, apoi se retrage, lăsându-i singuri.

Scena II
Elsa, covârşită de emoţie, îşi îmbrăţişează soţul, dar neliniştea sa nu întârzie să se facă vădită. Urmărită de gândul funest sugerat de Ortrud şi Frederic, Elsa îi cere soţului ei să-şi dezvăluie identitatea.
Aproape imediat, Frederic şi nobilii cu care se înţelesese îl atacă pe Lohengrin. El reuşeşte să-l doboare pe Frederic, apoi ordonă nobililor să ducă trupul lui Telramund la tribunalul împăratului. Acolo, dinaintea întregii lumi, va da toate explicaţiile şi-şi va spune numele.

Scena III
Nobilii şi vasalii se adună. Soseşte şi împăratul. Este adus cadavrul lui Frederic, după care intră şi Elsa, copleşită de remuşcări. Soseşte Lohengrin. Plin de tristeţe, el mărturiseşte că trebuie să se întoarcă în ţinutul de unde a venit, povesteşte ticăloşia lui Frederic şi a lui Ortrud, apoi, cu multă durere, îi reproşează Elsei că şi-a călcat jurământul. Acum va afla secretul pe care amândoi îl vor plăti prin pierderea fericirii. El este unul dintre cavalerii Sfântului Graal, fiul lui Parsifal. Numele său este Lohengrin.
Lebăda reapare şi cavalerul păşeşte în barcă, înălţând o scurtă rugăciune. Gottfried, fratele Elsei, care fusese de fapt transformat de către Ortrud în lebădă, îşi recapătă chipul omenesc. În locul lebedei coboară un porumbel pentru a-l purta pe Lohengrin înapoi în ţinutul cavalerilor Sfântului Graal.

___________________________________________________________________________________

Synopsis

 

The action takes place in Antwerp in the first half of the 10th century.

Act 1
Scene 1
The German emperor, Henry the Fowler, has gathered the nobles of Brabant, headed by Frederic Teralmund and his wife Ortrud. The King speaks to his subjects about the wars that must be made to protect Christianity and expresses the pain he feels when seeing the discord reigning in the Brabant province.
Telramund accuses Elsa of having murdered her younger brother, Duke Gottfried, and claims the throne of Brabant. Everyone, including the King himself, is deeply surprised to hear this serious charge against Elsa, the accusation being strongly supported by Frederic. The King decides that the accused be brought before his tribunal.

Scene 2
Elsa answers this charge like in a dream. In a kind of ecstasy and as if speaking to herself, she tells the vision she had recently, that of a knight in shining armour, who had come to her defense. The King invokes “God’s judgments” according to which, by tradition, justice always belongs to the winner of a battle.
In his position of accuser, Telramund defies all those who have the courage to advocate Elsa. Nobody shows up. Finally, after the herald’s third call, a knight is seen in the distance approaching in a boat drawn by a swan.

Scene 3
The Knight disembarks and takes farewell to the swan. He greets respectfully the King and presents himself as the defender of Elsa. He asks her to become his wife, after his coming out victorious in this battle, but he points out that she should never ask him who he is and where he comes from. Then Lohengrin challenges Frederic and beats him, without taking his life. Frederic and Ortrud withdraw ashamed, but fierce, while Elsa, beaming with happiness, acclaims the winner with the whole crowd.

Act 2
Scene 1

Frederic and Ortrud are plotting. Humiliated by defeat, Frederic throws in his wife’s face the most serious accusations: she misled him by saying that she had seen Elsa drowning her brother in the lake, she urged him to compete with one of God’s chosen, a protector of the innocent. But Ortrud explains her plan: she will poor into Elsa’s mind the doubt over the weird mystery the stranger wants to surround himself with. The Swan Knight is just an intruder otherwise he would have nothing to fear and would disclose his name.

Scene 2
Elsa dreams of her happiness. Ortrud easily manages Elsa to pity her, asking for mercy and, taking the opportunity, implies that Elsa’s mysterious lover could leave her one day. Elsa strongly rejects this thought, yet Ortrud’s words have entered into her mind.

Scene 3
Trumpets announce the King’s decision: the herald proclaims Telramund’s disgrace and banishment out of the empire, and Elsa’s husband is nominated protector of Brabant. Some nobles comment on the fact. Frederic approaches, encouraging them to revolt.

Scene 4
The procession makes its way to Elsa’s wedding place. During the ceremony, Ortrud dares to throw insults to the stranger, the knight Lohengrin. The King’s arrival puts an end to the scandal.

Scene 5
Frederic tries to shatter the overall confidence in the Knight, asking him to disclose at least his name. Lohengrin refuses. Elsa’s faith is again put to the test. Then Frederic stealthily approaches Elsa, telling her that he would come that evening to help her learn the stranger’s mystery. Elsa’s fiancé banishes Telramund, then, under Ortrud’s threatening gaze, the young couple go to get married.

Act3
Scene 1
There is a nuptial chamber. The procession accompanies the newly weds, and then withdraws, leaving them alone.

Scene 2
Overwhelmed with emotion, Elsa embraces her husband, but soon her anxiety becomes evident. Haunted by the fatal thought suggested by Ortrud and Frederic, Elsa asks her husband to reveal his identity. Almost instantly, Frederic and the nobles with whom he had plotted assault Lohengrin. The Knight manages to defeat Frederic, killing him and then orders the nobles to take his corpse to the King’s court. There, before the whole gathering, he will explain everything and will disclose his name.

Scene 3
Nobles and vassals gather. The King also arrives. Frederic’s corpse is brought, after which Elsa enters, overwhelmed by remorse. Lohengrin arrives. Filled with sadness, he confesses that he must return to the land where he came from, tells about Frederic and Ortrud’s wretchedness, and then he painfully complains about Elsa’s having broken her oath. Now she will learn the secret that both of them will pay by losing their happiness. He is one of the knights of the Holy Grail, son of Parsifal. His name is Lohengrin.
The swan returns and the Knight gets on the boat, raising a brief prayer. Gottfried, Elsa’s brother, who had actually been turned into a swan by Ortrud, regains human form. Instead of the swan, a dove comes from above to carry Lohengrin back to the land of the Holy Grail knights.

Traducere realizată de Anca Boldor