Solicitare informații

Responsabili cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Formular pentru solicitare in baza legii 544 / 2001

Modalitatea de contestare a deciziei aferente pentru reclamația administrativa

Lista cu documente de interes public si lista cu documente produse / gestionate de instituție

Rapoartele de aplicare a legii  nr.544 / 2001