Lista cu documente de interes public si lista cu documente produse / gestionate de instituție

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ONB
  • Organigrama ONB
  • Programul de funcţionare şi programul de audiente
  • Coodonatele de contact ale ONB
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ONB, precum şi numele persoanei/ compartimentului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public
  • Declaraţiile de avere şi declarații de interese
  • Bilanţul contabil
  • Bugetul de venituri şi cheltuieli
  • Execuţia bugetară
  • Dosar de achiziţii publice
  • Anunţurile de intentie pentru organizarea procedurii de achizitie publica
  • Anunţurilede participare pentru achizitii publice
  • Programul anual de achiziţii
  • Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ministerului precum şi condiţiile de participare şi cerinţele specifice;
  • Comunicate de presă
  • Proceduri operaţionale si de sistem
  • Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice
  • Raport conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare
  • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, modificată si completată
  • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
  • Comunicate de presă