ANUNȚ privind rezultatul licitației din data de 25.04.2018
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru închiriere
spaţiu aflat în utilizarea Operei Naţionale București

În urma analizării ofertelor depuse pentru licitația din data de 25.04.2018 având ca obiect “Închiriere spațiu cu destinația bufet din incinta Operei Naționale București”, Contractul de închiriere se atribuie SC NOVIA EVENTS SRL.

Contestatiile, în conformitate cu art. 14 din Procedura de închiriere a unor spații aflate în proprietatea Ministerului Culturii și Identitătii Naționale și în administrarea Operei Naționale București, se pot formula în termen de 3 (trei) zile lucrătoare calculate de la data de 26.04.2018 conform procedurii și se depun în același loc unde s-au depus ofertele.