Achiziții publice

Centralizator contracte de achiziție publică ianuarie – decembrie 2019

Planul de achiziții 2019

Strategia de contractare

Planul Anual de Achiziții Publice 2021