Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Prin achiziţionarea unui bilet prin platforma instituţiei Opera Naţională Bucureşti,  http://tickets.operanb.ro sunteți de acord cu termenii şi condiţiile următoare, pe care vă obligaţi să le respectaţi:

1.Biletul nu poate fi returnat decât în următoarele situații: amânarea sau anularea spectacolului, biletul poate fi returnat către bilet.ro în maxim 15 zile de la anunţarea anulării; biletul se returnează doar la magazinul partener de unde a fost cumpărat sau la sediul firmei; menţionăm că indiferent de motivul anulării sau amânării evenimentului, suma ce va fi transferată va fi cea a contravalorii biletelor returnate, comisioanele şi taxele percepute, indiferent de natura lor, nu vor fi returnateOpera Naţională Bucureşti nu poate fi făcută responsabilă de pagubele produse direct sau indirect clientului sau altor terţi prin anularea sau amânarea evenimentului. . Biletul poate fi anulat si la solicitarea spectatorilor în maximum 14 zile de la data achiziției si nu in ziua spectacolului, printr-o cerere la adresa bilete@operanb.ro (pentru biletele achizitionate online) sau la casa de bilete a institutiei (pentru biletele achizitionate de aici).

2. Pentru ambele variante de returnare bilet, atât prin achiziționare online cât și prin achiziționare directă (de la casa de bilete), alături de cererea de returnare bilet se va completa de către solicitant, și anexa privind acordul de prelucrare al datelor cu caracter personal.

3. Serviciile oferite de platforma instituţiei Opera Naţională Bucureşti, http://tickets.operanb.ro, sunt doar de vânzare bilete: Opera Națională București poate percepe o taxă de procesare comandă online necesară bunei desfășurări a procesului de achiziție bilete, reprezentând costul de funcționare, intreținere și dezvoltare a sistemului de vânzare bilete. Taxa este în valoare de 2 lei/bilet + 4,4% din valoare nominală a biletului (la care se aplică TVA) și este afisată la vedere, în timpul procesului de achiziție bilete online, la ultimul pas înainte de a fi redirecționat la plata cu cardul. Aceasta taxă nu se aplică la achiziția biletelor de la casa de bilete a Operei Naționale București.

4. Opera Naţională Bucureşti nu este responsabilă pentru acţiunile ce nu au legătură cu procedura de vânzare bilete;

5. Opera Naţională Bucureşti nu poate fi acuzată pentru intrarea la eveniment cu bilete falsificate;

6. În cazul în care biletele cumpărate de pe platforma, http://tickets.operanb.ro vor fi revândute sau transferate în scopul obţinerii de avantaje materiale de către o terţă parte neautorizată de Opera Naţională Bucureşti, organizatorul de spectacol, agenţii răspunzători cu supravegherea locaţiei, cât şi reprezentanții Operei Naţionale Bucureşti pot refuza participarea deţinătorilor biletelor la eveniment, inclusiv evacuarea lor din locaţie.

7. În cazul în care nu este altfel specificat, biletul este valabil pentru accesul unei singure persoane la o reprezentaţie a evenimentului menţionat pe bilet.

8. Opera Naţională Bucureşti are dreptul să modifice datele de desfăşurare a evenimentului, noile informaţii fiind anunţate prin mijloace de comunicare specific (website, Facebook, Twitter etc.).

9. Asiguraţi-vă că ajungeţi în timp util la eveniment astfel încât să intraţi în locaţie înainte de ora de începere înscrisă pe bilet. Opera Naţională Bucureşti îşi rezervă dreptul de a interzice accesul dacă derularea evenimentului a început;

10. Acest bilet nu poate fi dat ca premiu în cadrul nici unui concurs fără acordul prealabil al organizatorului de spectacol.

11. Opera Naţională Bucureşti nu este responsabilă pentru prejudiciile aduse de către terţi oricărui deţinător de bilet achizitionat prin platforma instituţiei, http://tickets.operanb.ro

12. Este interzis accesul la eveniment cu băuturi alcoolice, droguri, substanţe periculoase, recipiente de sticlă, aparate foto şi video, obiecte contondente, arme de orice natură şi animale de companie; deţinătorii de bilete pot fi controlaţi la intrarea în locatie pentru a se asigura respectarea regulilor anunţate;

13. Consumul de droguri sau de alte substanţe ilegale în locaţia unde se desfaşoară evenimentul constituie infracţiune şi va fi pedepsită conform prevederilor legale în vigoare;

14. Restricţii în conformitate cu legile şi reglementarile privind protecţia minorilor: persoanelor sub vârsta de 18 ani le este strict interzis accesul la evenimente ce pot avea un grad înalt de violenţă (scene de violenţă în timpul spectacolelor) şi în locuri unde se servesc băuturi alcoolice sau se încurajează fumatul.

15. Restricţii în conformitate cu normele interne ale Operei Naţionale Bucureşti privind protecţia minorilor: nu este recomandat accesul copiilor sub vârsta de 6 ani la spectacole, cu excepţia spectacolelor care li se adresează;

16. Achiziţionarea biletului presupune că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile afişate pe site-ul www.operanb.ro, termeni şi condiţii pe care vă obligaţi să le respectaţi.