Declaraţii de avere şi interese:
 
201520162017, 2018, 2019, 2020

Lista funcțiilor existente în cadrul ONB

Organigrama ONB

Regulament de Organizare și Funcționare ONB

Raport de Control – Opera Națională București (17/oct/2017)

Contractul colectiv de muncă Opera Națională București pentru anii 2018 – 2020

Regulament de ordine interioară – Opera Națională București 

Codul de conduită a personalului din Opera Națională București

CV-urile Conducerii ONB

Responsabili cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Achiziții publice

Execuția bugetară pe anul 2019

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Legislația în baza căreia funcționează instituția