Concurs de proiecte de management organizat
pentru Opera Națională București

26.07.2018

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Opera Națională București, aprobat prin O.M.C.I.N. nr. 2218/2018etapa interviului are caracter public.

În funcţie de rezultatul primei etape – analiza proiectelor de management, etapa a doua a concursului – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului, va avea loc vineri – 27 iulie 2018, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționaleetajul 3, camera 315, începând cu ora 1100.

Conform prevederilor art. 9 alin. (9) din Regulament, ,,persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului”.

Solicitările menționate mai sus vor fi transmise prin e-mail, la adresa: managementcultural@cultura.ro.

Secretariatul comisiei de concurs

*Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7.

Ministerul Culturii și Identității Naționale, în funcție de solicitări, poate restricționa accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa interviului, în funcție de spațiu, condițiile tehnice și logistice disponibile.