Concurs de proiecte de management organizat
pentru Opera Națională București

  26 iulie 2018

În baza prevederilor articolului 8, litera q) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Opera Națională București, aprobat prin O.M.C.I.N. nr. 2508/2018, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza proiectelor de management:

Nr. crt.

Proiect de management

Notă

1.

O.N.B. 1

7,80

 2.

O.N.B. 2

7,16

În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare: „Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

Etapa a doua a concursului – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului, va avea loc vineri – 27 iulie 2018, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționaleetajul 3,camera 315, începând cu ora 1100.

Conform prevederilor art. 9 alin. (9) din Regulament, ,,persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia.Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului”.

Solicitările menționate mai sus vor fi transmise prin e-mail, la adresa: managementcultural@cultura.ro.

Secretariatul comisiei de concurs

Ministerul Culturii și Identității Naționale, în funcție de solicitări, poate restricționa accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa interviului, în funcție de spațiu, condițiile tehnice și logistice disponibile.