REZULTATELE
etapei 1 (selecţia dosarelor) din data de 12.07.2018
a concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere de
şef serviciu resurse umane, gradul II, în cadrul Serviciului Resurse Umane din ONB

În urma desfăşurării etapei 1, selecţia dosarelor, din data de 12.07.2018 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de de conducere de şef serviciu resurse umane, gradul II, în cadrul Serviciului Resurse Umane din ONB, comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate:

Mai multe detalii aici