REZULTATELE
etapei II (proba interviu) din data de 25.07.2018
a concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere de
şef serviciu resurse umane, gradul II, în cadrul Serviciului Resurse Umane din ONB

În urma desfăşurării etapei II, proba interviu, din data de 25.07.2018 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere de şef serviciu resurse umane, gradul II, în cadrul Serviciului Resurse Umane din ONB comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate:

Mai multe detalii aici