REZULTATUL
final
al concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere de
şef serviciu resurse umane, gradul II, în cadrul Serviciului Resurse Umane din ONB

În urma desfăşurării probei practice şi a probei interviu, ale concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere de şef serviciu resurse umane, gradul II, în cadrul Serviciului Resurse Umane din ONB, a centralizării rezultatelor celor două probe rezultatul final al concursului este următorul:

Mai multe detalii aici: