Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de artist instrumentist, gradul IA, în cadrul Direcției de balet, cu angajare pe perioada nedeterminata, în temeiul prevederilor HG nr.286/2011 – cu respectarea prevederilor Legii nr. 33 din 16 martie 2021 pentru aprobarea OUG nr. 183/2020, OUG nr. 103/2021, OUG nr. 121/2021.

Detail: Link.