ANUNȚ ANULARE PROCEDURĂ ACHIZIȚIE PUBLICĂ SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE

Autoritatea contractantă Opera Națională București aduce la cunoștința operatorilor economici interesați decizia de anulare a procedurii de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și protecție – CPV 79713000-5

Procedura se va relua la o dată care va fi comunicată ulterior.