Anunț

Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere de şef serviciu achiziții publice, gradul II în cadrul ONB, cu angajare pe durată determinată, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe detalii aici: