Anunț

Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de: artist instrumentist, gradul IA, specializarea fagot și contrafagot; artist instrumentist, gradul I, specializarea violă; artist instrumentist, gradul I, specializarea violoncel, în cadrul Serviciului Orchestră, cu angajare pe durată determinată, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe detalii aici: