ANUNȚ
concurs artist instrumentist gradul I specializarea vioară,
(partida de vioara II), serviciul orchestră operă

Opera Națională București organizează în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de artist instrumentist, gradul I – specializarea vioara, (pentru partida vioara II), în cadrul serviciului orchestră al ONB.

Mai multe detalii aici