ANUNȚ
Concurs, instrumentist, treapta I, specializarea violă, serviciul orchestră operă

Opera Națională București organizează în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, post vacant de instrumentist, treapta I, specializarea violă în cadrul Serviciului orchestră operă.

Mai multe detalii aici