Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere Șef birou financiar, gradul II, în cadrul Direcției Economice, cu angajare pe durată determinată, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

 

Concursul se desfăşoară în două etape:

Etapa I (eliminatorie) selecţia dosarelor

data, 12.10.2018, ora 10:00, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu, Nr. 70 – 72, Sector 5, Bucureşti, sala ”Protocol”.

Etapa a II-a,

  • Proba scrisă, considerată primă probă:

data, 22.10.2018, începând cu ora 10:00 sala ”Protocol”et. 2, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu, Nr. 70 – 72, Sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate)..

  • Proba interviu, a doua probă

data 26.10.2018, începând cu ora 10:00, sala ”Protocol”, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu, Nr. 70 – 72, Sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate).

 

Înscrierile se fac la sediul Operei Naţionale Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, Nr. 70 – 72, Sector 5, Bucureşti, Serviciul Resurse Umane, contact e-mail: cristina.chirita@operanb.ro, tel: 021 3146980 / interior 2127 / 2148.

Dosarele se pot depune de la data de 28.09.2018 până la data de 11.10.2018, ora 16:00.

 Mai multe detalii aici: