Anunț
concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție – un post artist instrumentist, gradul IA – specializarea trombon și un post de artist instrumentist, gradul I – specializarea vioara,
(pentru partida vioara II)

Opera Națională București organizează în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție astfel: un post artist instrumentist, gradul IA – specializarea trombon și un post de artist instrumentist, gradul I – specializarea vioara, (pentru partida vioara II) în cadrul serviciului orchestră al ONB.

Mai multe detalii aici