Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere șef serviciu juridic, gradul II, în cadrul Serviciului Juridic cu angajare pe durată determinată, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se desfăşoară în două etape:

Etapa I (eliminatorie) selecţia dosarelor: data, 18.04.2019, ora 10:00, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, sala ”Protocol”.

Etapa a II-a,

  • Proba scrisă, considerată primă probă:

data, 06.05.2019, începând cu ora 10:00 sala ”Protocol” et. 2, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate).

  • Proba interviu, a doua probă:

data 10.05.2019, începând cu ora 10:00, sala ”Protocol”, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate).

Înscrierile se fac la sediul Operei Naţionale Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, Serviciul resurse umane, contact e-mail onb@operanb.ro, tel: 021 3146980 / interior 2127 / 2148.

Dosarele se pot depune de la data de 04.04.2019 până la data de 17.04.2019, ora 16:00.

Mai multe detalii aici: