ANUNȚ
concurs serviciul orchestra operă

Opera Națională București organizează în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție, vacante astfel: – un post vacant de artist instrumentist, gradul IA, specializarea clarinet; două posturi de artist instrumentist, gradul IA, specializarea contrabas; două posturi de artist instrumentist, gradul IA, specializarea percuție; trei posturi de artist instrumentist, gradul IA, specializarea vioară (pentru partida de vioară II) în cadrul Serviciului orchestră operă.

Mai multe detalii aici