OPERA NATIONALA  cu sediul în București, str.Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314, în calitate de autoritate contractantă, telefon: 021/314 69 80  adresa de mail: achizitii.publice@operanb.ro, organizeaza Procedura proprie, conform procedura operationala privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr.2 din LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice aprobata de ordonatorul de credite aplicata, in vederea atribuirii contractului de:Servicii Medicina Muncii – COD CPV 79625000-1.

Anunț de participare | Formular de ofertă | Caiet de sarcini | Contract de prestări servicii

Raport de anulare a procedurii proprii de achizitie servicii de medicina muncii la anuntul de participare la procedura proprie, organizată de Opera Națională București, cu nr. de inreg. 2748/20.04.2021.