OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, cod fiscal 4221314, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț cu privire la contractarea serviciilor de medicina muncii.

Anunț de participare | Formular de ofertăCaiet de sarcini | DUAEContract de prestări servicii