Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din legea nr. 982016