FORMULARUL nr. 16 - FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ