FORMULARUL nr. 18 - FUNDAMENTAREA PREȚULUI OFERTEI