FORMULARUL nr. 2 - DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PE PARCURSUL DERULĂRII CONTRACTULUI