FORMULARUL nr. 20 - DECLARAȚIE PRIVIND PRINCIPALELE PRESTĂRI SERVICII ȘI EXPERIENȚA SIMILARĂ