FORMULARUL nr. 5 - DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 164 DIN LEGEA NR. 98-2016