FORMULARUL nr. 6 - DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA NR. 98-2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE