FORMULARUL nr. 7 - DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART 167 DIN LEGEA NR. 98-2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE