FORMULARUL nr. 9 - Declarație privind asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea acestora