OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314 având contul bancar RO10TREZ7055005XXX000159, reprezentată legal prin domnul Daniel Jinga, în calitate de Manager – director general, în calitate de autoritate contractantă, telefon: 021/314 69 80  adresa de mail: achizitii.publice@operanb.ro,  intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea Procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art.111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016- „(1)Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)”Servicii de cazare și masă și Servicii catering pentru Bucharest Opera Festival organizat în perioada 04.06.2024-17.06.2024, structurate în 2 loturi, astfel:

– Lot 1:  Servicii de cazare și masă pentru 1099 de persoaneconform descrierii din Caietul de sarcini nr. 3647/25.04.2024 pentru servicii de cazare și masă;

– Lot 2: Servicii de catering pentru 1711 de persoane conform descrierii din Caietul de sarcini nr. 3648/25.04.2024 pentru servicii de catering.

OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI va atribui două contracte de prestări servicii pentru fiecare lot în parte.

Atasat la prezentul anunt:

– Caietul de sarcini nr. 3647/25.04.2024 pentru servicii de cazare și masă-Lot 1;

Caietul de sarcini nr. 3648/25.04.2024 pentru servicii de catering –Lot 2;

Invitația de participare nr. SAP 1442/09.05.2024- Lot 1, Formulare, Draft de contract;

Invitația de participare nr. SAP 1443/ 09.05.2024-Lot 2, Formulare, Draft de contract;