Ref: Decalare termen de depunere din 15.03.2023 în 16.03.2023

OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Mihail Kogalniceanu nr.70-72, sector 5, cod fiscal 4221314 având contul bancar RO10TREZ7055005XXX000159, reprezentată legal prin domnul Daniel Jinga, în calitate de Manager – director general, în calitate de autoritate contractantă, telefon: 021/314 69 80 adresa de mail: achizitii.publice@operanb.ro, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea Procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art.111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016- „(1)Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)”, Servicii pentru evenimente constând în realizarea efectelor speciale pentru FANTOMA DE LA OPERĂ, servicii prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016, Cod CPV: 79952000-2- Servicii pentru evenimente, conform specificațiilor Caietului de sarcini anexat.

Ofertele vor fi depuse la sediul OPEREI NAȚIONALE BUCUREȘTI, la Registratura instituției din Calea Plevnei nr. 61, sector 5, București, in intervalul orar de luni – vineri 08.00 – 16.00 conform INVITATIEI DE PARTICIPARE.

Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.03.2023, ora 16.00