CONCURS
artist instrumentist gradul I în cadrul serviciului orchestră ONB

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de artist instrumentist gradul I, specializarea vioară (pentru partida de vioara II) din cadrul
Compartimentului orchestră al Operei Naţionale Bucureşti

Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de artist instrumentist gr. I, specializarea vioară (pentru partida de vioara II), în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe detalii aici