27.07.2022


Secretariatul comisiei de concurs anunță, conform prevederilor Regulamentului de
organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Opera
Națională București, aprobat prin O.M.C. nr. 2967/2022, rezultatul final al concursului: