ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de dirijor gradul IA, în cadrul

Serviciului Dirijori al Operei Naţionale Bucureşti

Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de dirijor gradul IA, în cadrul Serviciului Dirijori, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe detalii aici