Concurs Serviciul orchestră operă și Compartimentul soliști balet

ANUNȚ

Opera Națională București organizează în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție, vacante astfel: – două posturi de artist instrumentist, gradul IA – specializarea corn; unui post de artist instrumentist, gradul IA – specializarea trombon; unui post de – artist instrumentist, șef partidă, gradul. IA – specializarea flaut; unui post de – artist instrumentist, șef partidă, gradul. IA – specializarea oboi; unui post de – artist instrumentist, șef partidă, gradul. IA – specializarea tubă în cadrul Serviciului orchestră operă și unui post de – solist balet (băieți), treapta I în cadrul Compartimentului solişti balet operă, Direcția de balet.

Mai multe detalii aici