2019-05-16 Ionescu Adrian – declarația de interese – red