ANUNȚ
concurs pentru ocuparea unui post vacant de solist balet (băieți), gradul IA,
în cadrul Compartimentului soliști balet, Direcţia de balet

Opera Națională București organizează în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare concurs pentru ocuparea unui post vacant de solist balet (băieți), gradul IA, în cadrul Compartimentului soliști balet, Direcţia de balet.

Mai multe detalii aici