În urma desfăşurării probei practice și a probei interviu, a centralizării rezultatelor celor două probe
rezultatul final al concursului pentru ocuparea unui post de execuție de secretar literar Gr. IA, Biroul
Bilete Online, Direcția Organizare Spectacole sunt: LINK.