REZULTATELE
etapei II (proba scrisă) din data de 20.07.2018
a concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere de
şef serviciu resurse umane, gradul II, în cadrul Serviciului Resurse Umane din ONB

În urma desfăşurării etapei II, proba scrisă, din data de 20.07.2018 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de de conducere de şef serviciu resurse umane, gradul II, în cadrul Serviciului Resurse Umane din ONB, comisia de concurs a stabilit următorul rezultat:

Mai multe detalii aici