REZULTATELE
etapei II (probele practice) din data de 07.11.2016
a concursului pentru ocuparea unui post vacant de artist instrumentist gradul I / instrumentist, treapta I – specializarea vioara (partida vioara II), în cadrul serviciului orchestră operă

În urma desfăşurării etapei II, probele practice, din data de 07.11.2016 a concursului pentru ocuparea
unui post vacant de artist instrumentist gradul I / instrumentist, treapta I – specializarea vioara
(partida vioara II), în cadrul serviciului orchestră operă, comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru carte candidează Punctaj Hotărârea comisiei
1 Bălăşoiu Monica-Cristiana Artist instrumentist, gradul I

85

ADMIS

2 Ştefan Robert-Alexandru Artist instrumentist,gradul I

82

RESPINS

3 Cioflan Ioana-Loredana Artist instrumentist,gradul I

75

RESPINS

4 Chiculiţă Bogdan Artist instrumentist,gradul I

72

RESPINS

5 Amarandei Nicolae-Marcel Artist instrumentist,gradul I

70

RESPINS

6 Tănase Alexandra Artist instrumentist,gradul I

68

RESPINS

7 Ionescu Eugen-Nicolae Artist instrumentist,gradul I

67

RESPINS

8 Iancu Costin-Tiberiu Artist instrumentist,gradul I

65

RESPINS

9 Bernevic Andreea-Codruța Artist instrumentist,gradul I

60

RESPINS

10 Dincă Marian Artist instrumentist,gradul I

55

RESPINS

11 Pângulescu Marina Artist instrumentist,gradul I

55

RESPINS

12 Buescu Simona-Firica Artist instrumentist,gradul I

RESPINS /

ABSENT

13 Ciolompea Amalia-Elena Artist instrumentist,gradul I

RESPINS /

ABSENT

14 Cîrlan Ştefania-Liliana Artist instrumentist,gradul I

RESPINS /

ABSENT

15 Limban Marius Artist instrumentist,gradul I

RESPINS /

ABSENT

16 Șandru Laura-Elena Artist instrumentist,gradul I

RESPINS /

ABSENT

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţiile se depune la sediul instituţiei, în data de 09.11.2016, până la ora 16,00.