REZULTATELE
etapei II (probele practice) din data de 31.10.2016
a concursului pentru ocuparea unui post vacant de artist instrumentist gradul I / instrumentist, treapta I – specializarea vioara (partida vioara I),
în cadrul serviciului orchestră operă

 

În urma desfăşurării etapei II, probele practice, din data de 31.10.2016 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de artist instrumentist gradul I / instrumentist, treapta I – specializarea vioara (partida vioara I), în cadrul serviciului orchestră operă, comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia pentru
care candidează

Punctaj

Hotărârea comisiei

1.

Șandru Laura-Elena Artist instrumentist, gradul I

90

ADMIS

2.

Mihalache Cezar-Adrian Artist instrumentist, gradul I

88

RESPINS

3.

Niță Daniela Artist instrumentist, gradul I

86

RESPINS

4.

Ciolompea Amalia-Elena Artist instrumentist, gradul I

85

RESPINS

5.

Bălăşoiu Monica-Cristiana Artist instrumentist, gradul I

84

RESPINS

6.

Chiculiţă Bogdan Artist instrumentist, gradul I

78

RESPINS

7.

Ştefan Robert-Alexandru Artist instrumentist, gradul I

77

RESPINS

8.

Amarandei Nicolae-Marcel Artist instrumentist, gradul I

70

RESPINS

9.

Nanushi Irina Artist instrumentist, gradul I

70

RESPINS

10.

Tănase Alexandra Artist instrumentist, gradul I

68

RESPINS

11.

Dincă Marian Artist instrumentist, gradul I

65

RESPINS

12.

Iancu Costin-Tiberiu Artist instrumentist, gradul I

64

RESPINS

13.

Bernevic Andreea-Codruța Artist instrumentist,gradul I

63

RESPINS

14.

Cîrlan Ştefania-Liliana Artist instrumentist, gradul I

60

RESPINS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţiile se depune la sediul instituţiei, în data de 02.11.2016, până la ora 16.00.