În urma desfăşurării probei practice și a probei interviu, a centralizării rezultatelor celor două probe rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de: Director, gr. II, Direcția Organizare Spectacole; Șef birou, gr. II, Biroul Marketing; Șef birou, gr. II, Biroul relații publice; Șef birou, gr. II, Biroul Bilete Online; Secretar PR, gr. IA, Biroul relații publice sunt: Link.