În urma soluţionării contestaţiei înregistrată cu nr. 3276 / 12.05.2021, formulată de domnul Avramovici Alexandru-Sorin, comisia de soluționare a contestațiilor a hotărât: link.