În urma soluţionării contestaţiei înregistrată cu nr. 5034 / 18.07.2022, formulată de domnul Grațianu Sorin-Gerard, comisia de soluționare a contestațiilor a hotărât: Link.