În urma desfăşurării probei practice și a probei interviu, a centralizării rezultatelor celor două probe rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de auditor, gradul I, Compartimentul Audit Public Intern este: link.